ปรึปรึกษากฎหมายและคดีความกับทนายชำนิ

ปรึกษากฎหมายและทนายความ

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านกฎหมายโดยง่ายสะดวกเมื่อเกิดปัญหาพิพาทหรือโดนฟ้องเป็นคดีความ ซึ่งควรได้รับการแนะนำและบอกกล่าว วิธีการแนวทางและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญในเรื่องนั้นๆเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อหาวิธีการเพื่อแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องกับปัญหานั้นๆต่อไป